Levin Christian Sander, 1756-1819, tysk-dansk forfatter, pædagog og retoriker. I 1778 flyttede han fra hjembyen, Itzehoe, til Dessau, hvor han blev lærer ved J.B. Basedows Philantropinum, kom derefter i 1783 til København, hvor han gjorde sig fortrolig med dansk sprog og kultur. I 1797 fik han succes med sit nationale sørgespil Niels Ebbesen af Nørreriis, eller Danmarks Befrielse. 1800 blev han titulær professor i pædagogik. En mærkelig indsats gjorde Sander med sine bøger om foredragslære Odeum: eller, Declamerekunstens Theorie (1808, med en stor, kommenteret antologi over poetiske tekster), Polyhymnia, Euterpe, og Theone: eller, theoretisk Sammenligning af Musik, Rhytmik, og Declamerekunst (1813) samt et kortere sammendrag heraf, betitlet Svada (1814).