Lerkenfeld Ådal, ådali Himmerland med den ca. 30 km lange Lerkenfeld Å, der udspringer ved Brorstrup 10 km sydøst for Aars og munder ud i Lovns Bredning, Limfjorden. Det øvre løb går gennem to brede sletter, der viser åens oprindelse som smeltevandsflod. Fra primærrute 13 til hovedgården Lerchenfeldt fortsætter det regulerede åløb i en smal dal. Det nedre løb er derimod præget af mange slyngninger, og ådalen går her gennem en tragtformet tidligere fjord fra Litorinahavet med tre holme mod udmundingen i Lovns Bredning. 938 ha af landskabet blev fredet 1978 og besøges af mange lystfiskere. Vandføringen er ret stabil, og langs åen findes dambrug.