Leopold 1., Der Alte Dessauer, 3.7.1676-9.4.1747, tysk feltherre, fra 1698 fyrste af Anhalt-Dessau. Leopolds hovedinteresse var militærvæsenet, og i 1693 gik han i preussisk tjeneste. Han udmærkede sig i flere slag og udnævntes i 1712 til feltmarskal. Fra 1731 var han lærer for kronprins Frederik (2. den Store) , som han tro tjente til sin død.