Leopold 1., 1790-1865, Belgiens første konge fra 1831, født prins af Sachsen-Coburg-Gotha; morbror til dronning Victoria af England, far til Leopold 2. 1816-17 var Leopold gift med prinsesse Charlotte af England (1796-1817), som var arving til den britiske trone. Efter at have afslået den græske trone blev han i 1831 konge af Belgien; forinden havde det belgiske parlament efter krav fra ham accepteret stormagternes fastlæggelse af grænsen til Holland, som Belgien 1814-30 havde været sluttet sammen med. I 1832 ægtede han Louise-Marie d'Orléans (1812-50). Leopold 1. havde betydelig indflydelse på indenrigspolitikken og betragtede udenrigs- og forsvarspolitikken som sit personlige område. Han bidrog således aktivt til at bevare Belgiens nye uafhængighed. Også på europæisk plan havde Leopold 1. betydning; han kaldtes for "Europas nestor" og arrangerede ægteskabet i 1840 mellem dronning Victoria og brorsønnen Albert.