Leonid Kantorovitj, 19.1.1912-7.4.1986, russisk matematiker og økonom. Kantorovitj læste matematik ved Leningrads Universitet og virkede 1934-60 som professor der. 1958-71 var han knyttet til Videnskabsakademiet i Sibirien, hvorefter han ledede et forskningsinstitut for økonomisk planlægning i Moskva. Kantorovitj har som matematiker bidraget til teorien om ordnede vektorrum, herunder de såkaldte K-rum, og til anvendelse af funktionalanalyse ved løsning af numeriske problemer. 1939-40 lagde han grunden til den moderne teori om lineær programmering. Kantorovitjs løsningsmetode benytter de duale variable tilhørende det oprindelige problem, og han lagde vægt på fortolkningen og anvendelsen af disse variable som såkaldte objektivt givne værdier af de knappe resurser. I 1975 modtog Kantorovitj sammen med T.C. Koopmans nobelprisen i økonomi.