Leo von Caprivi, 24.2.1831-6.2.1899, tysk general og rigskansler. I modsætning til sin forgænger, Bismarck, indledte Caprivi som rigskansler fra 1890-94 en "ny kurs", der tilstræbte forsoning med den tyske arbejderbevægelse (ophævelse af Socialistloven), det katolske Zentrum og de venstreliberale, hvilket bl.a. udmøntede sig i lovgivning om arbejderbeskyttelse. Kanslerens mere moderne frihandelspolitik, der skulle gavne industrieksporten på bekostning af Bismarcks toldbeskyttelse, skabte stor modstand mod ham blandt de konservative preussiske godsejere, junkerne. De tysk-russiske modsætninger blev skærpet, da Caprivi i 1890 ikke forlængede neutralitetspagten med Rusland. I 1893 gennemførte han en udvidelse af hæren, men året efter førte den stærke antipati hos de preussiske konservative og hans egen modstand mod deres og kejserens planer om en ny særlovgivning mod socialdemokraterne til hans afskedigelse.