Leo 3., d. 12.6.816, pave fra 795. Efter en sammensværgelse søgte han hjælp i Frankerriget. Karl den Store kom til Rom, og juledag år 800 kronede Leo 3. ham til kejser; denne genopliven af det antikke kejserdømme fik stor betydning for middelalderens Europa.