Leo 1. den Store, d. 10.11.461, romersk biskop (pave) fra 440; han hævdede energisk romerbispens stilling som apostlen Peters efterfølger og øverste autoritet i kirken. Pga. kraftig modstand fra især galliske og norditalienske bisper måtte Leo 1. søge retslig anerkendelse af sit krav fra kejser Valentinian 3., men opnåede det kun for den vestlige del af Romerriget. Gennem sit brev til Konstantinopels patriark Flavianos, Tomus ad Flavianum, sikrede Leo 1., at Kalchedonkoncilet i 451 fulgte den latinske kirkes opfattelse af Kristus som en person i to naturer.