Lennart Carleson, f. 18.3.1928, svensk matematiker, professor ved Uppsala Universitet siden 1955 og i perioden 1968-84 tillige leder af Mittag-Leffler Institutet i Stockholm. Carleson har opnået dybtgående resultater inden for bl.a. kompleks analyse og Fourieranalyse. Særlig kendt er hans sætning fra 1966 om, at Fourierrækken for en kvadratisk integrabel periodisk funktion konvergerer i næsten alle punkter. Han fik Wolf-prisen i 1992 og Abelprisen i 2006.