Leander Starr Jameson, 9.2.1853-26.11.1917, britisk politiker i Sydafrika. Jameson blev i 1889 forretningsfører i British South Africa Company, der var ledet af Cecil Rhodes. Jameson anførte i december 1895 en bereden styrke, der trængte ind i Transvaal med det mål at vælte boerrepublikkens regering og skaffe briterne kontrol med de store guldreserver i området. Angrebet, The Jameson Raid, slog fejl, og Storbritannien tog officielt afstand fra det. Rhodes måtte træde tilbage som premierminister for Kapkolonien, og Jameson blev idømt 15 måneders fængsel, hvoraf han dog kun afsonede de fire.