León Felipe Camino, 1884-1968, spansk forfatter, farmaceut, skuespiller, lærer i spansk sprog og litteratur ved forskellige nordamerikanske universiteter. Han debuterede i 1920 med Versos y oraciones de caminante (En vandringsmands vers og bønner), der ikke tilhører nogen af de daværende poetiske retninger. I USA blev han inspireret af Walt Whitman, som fik en afgørende indflydelse på hans poesi. Han vendte tilbage til Spanien i efteråret 1936 og skrev her og senere i eksilet i Mexico noget af den bedste poesi om borgerkrigen, bl.a. Español del éxodo y del llanto (1939) samt hovedværket Ganarás la luz (1943, Du vil vinde lyset). Hans poesi, der er visionær og utopisk i en stræben efter retfærdighed, fik betydning for en del af efterkrigstidens digtere i Spanien.