Lazarillo de Tormes, kort anonym spansk roman fra første halvdel af 1500-t.: La vida de Lazarillo de Tormes, y de sus fortunas y adversidades (første kendte udgaver 1554, da. Lazarillo de Tormes' Levnet, hans Oplevelser og Genvordigheder, 1945). Hovedpersonen Lázaro fortæller på opfordring om sin opvækst siden barneårene i Salamanca. Han kom i tjeneste hos mange forskellige herrer og blev konstant ydmyget: Jo højere på strå herren var, desto mere sultede Lázaro. På affattelsestidspunktet er han "kommet i sikker havn", nemlig som udråber i Toledo og gift med en præsts tjenestepige, der stadig yder denne intime tjenester. I modsætning til de pikareske romaner, som den er en forløber for, er satiren i Lazarillo naivt-optimistisk, med en ironisk distance til nidkærhed, ondskab, æresbegreber og religiøs svindel. Bogen blev forbudt af inkvisitionen allerede i 1559. Den er siden blevet en af de mest læste i den spanske litteratur.