Lazar, 1329-28.6.1389, serbisk fyrste. Lazar var en blandt flere serbiske fyrster, som regerede over en del af det serbiske rige efter dets opløsning i 1371. Han vandt ry som en retskaffen og gudfrygtig hersker og blev i 1389 det samlende midtpunkt i serbernes forsøg på at standse den tyrkiske erobringsbølge. Slaget på Kosovosletten blev imidlertid et nederlag for serberne og deres allierede, og Lazar blev fanget og dræbt. Han fik hurtigt heltestatus og blev forlenet med en helgenagtig glans i den serbiske folkedigtning, og serberne ærer stadig hans minde.