Laust Rasmussen, 1862-1941, dansk politiker. Rasmussen, der var uddannet typograf, var 1898-1918 redaktør af Horsens Social-Demokrat. Han var medlem af Horsens Byråd 1900-17, MF for Socialdemokratiet 1906-35 og forsvarsminister i Staunings regeringer 1924-26 og 1929-32. Rasmussen fremsatte gentagne gange forslag om afrustning, som vedtoges i Folketinget, men forkastedes i Landstinget.