Laurentius Andreæ, ca. 1470-14.4.1552, latinisering af Lars Andersson, svensk reformator. Under studier i Uppsala, Rostock og Leipzig blev han fortrolig med kirkeretten og den humanistiske reformkatolicisme. Som Gustav 1. Vasas sekretær tilskyndede han sammen med Olaus Petri kongen til reformation, hvis resultat blev en evangelisk nationalkirke, styret af biskopperne. Under kongens senere forsøg på at afskaffe bisperne dødsdømtes han for højforræderi, men blev benådet i 1540. Han medvirkede ved oversættelsen af Det Nye Testamente til svensk (1526), siden af hele Bibelen (1541).