Laurends Jensen Panter, d. 1340, dansk drost. Laurends Jensen blev udnævnt til drost, efter at Christoffer 2. i 1320 var blevet konge, men han faldt snart i unåde og mistede embedet. I 1326 deltog han derfor i oprøret mod Christoffer. Efter at Valdemar 3. i 1326 var blevet konge, blev Laurends Jensen atter drost og fik Langeland som len. I 1330'erne ragede han uklar med de øvrige magthavere i riget, men han døde inden et planlagt felttog mod ham.