Lateranforliget, aftale indgået i Lateranet 11.2.1929 mellem Benito Mussolinis Italien og den romersk-katolske kirke under pave Pius 11.; aftalen normaliserede det spændte forhold mellem parterne, som havde eksisteret siden Italiens samling i 1861 og Roms indlemmelse i den nye stat i 1870. Ved forliget anerkendte Italien og Vatikanstaten hinandens suverænitet. I Italien blev katolicismen gjort til statsreligion, og der indførtes obligatorisk religionsundervisning, siden revideret ved konkordat, se Italien (religion). Vatikanstaten modtog erstatning for tabte besiddelser til gengæld for en vis italiensk kontrol med kirken og de gejstlige.