Laskaris, byzantinsk adelsslægt, der kendes fra midten af 1000-t. Under det latinske herredømme over Konstantinopel efter det 4. korstog besad slægten flere gange kejserværdigheden i Nikæa.