Lasenius Kramp, 1808-1876, dansk snedkermester og igangsætter af videreuddannelser for unge håndværkere i København 1831. Hans navn er især knyttet til Lasenius Kramp-medaljen, der uddeles for en særlig fortjenstfuld indsats inden for københavnsk håndværk. Lasenius Kramp tog i 1837 initiativ til oprettelsen af Snedkernes Tegneforening og i 1843 til Det Tekniske Selskab, ligesom han i 1840 var medinitiativtager til Håndværkerforeningen i København. Det var karakteristisk for ham, at han personligt blev nært knyttet, også økonomisk, til de institutioner, han stod bag. Han gjorde tillige en betydelig indsats for at oprette tekniske skoler rundt om i landet og betragtes som en af århundredets største håndværkerskikkelser.