Lars Munck, f. 1935, dansk-svensk planteforædler og levnedsmiddelteknolog; fremtrædende fortaler for et paradigmeskift inden for naturvidenskab væk fra reduktionisme mod et holistisk natursyn. Harmoni mellem den menneskelige kognition og den omgivende natur skal tage udgangspunkt i erkendelse af hjernens begrænsede evne til at fortolke store samtidige datamængder. Multivariat og eksplorativ dataanalyse skal sættes i stedet. Munck udviklede som forskningsleder ved Carlsberg Forskningscenter 1973-91 komplette kvalitetsstyrings- og beslutningssystemer til malterier og møllerier. Som professor i levnedsmiddelteknologi ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole fra 1991 arbejdede han med online-kvalitetskontrol inden for levnedsmiddelindustrien baseret på kemometri, billedanalyse og fluorescensspektroskopi.