Lars Møller var en grønlandsk bogtrykker, litograf og redaktør; som 15-årig ansat ved det nyoprettede trykkeri i Godthåb (Nuuk) som lærling og medhjælper. Efter en kort uddannelse i Danmark var han frem til 1922 medarbejder ved avisen Atuagagdliutit og afløste i 1874 Rasmus Berthelsen som redaktør. Sit indgående kendskab til landet og folket videregav han til læserne, og ved udvælgelsen af tekst og billeder fra danske kilder fik han stor indflydelse på udviklingen af den grønlandsk-danske blandingskultur.