Lars Larsen var en dansk møbelfabrikant. Han blev udlært som saddelmager i 1840 og var fra 1867 medindehaver af C.B. Hansens møbelfabrik. Lars Larsens navn er især knyttet til arbejdet for lærlingesagen, idet han var formand for Foreningen til Lærlinges Uddannelse fra dens stiftelse i 1874 til sin død. Han var i perioden 1876-1889 tillige medlem af Københavns Borgerrepræsentation.