Lars Gårding, 1919-2014, svensk matematiker, professor ved Lunds universitet 1953-85. Hans vigtigste arbejder ligger inden for matematisk analyse, specielt partielle differentialligninger og matematisk fysik. Han er bl.a. kendt for Gårdings ulighed (for stærkt-elliptiske operatorer), egenværdivurderinger og resultater om Cauchyproblemer for hyperbolske operatorer. Gårding forskede ligeledes inden for algebra og harmonisk analyse samt skrev historisk-matematiske arbejder.