Lars Fredrik Nilson, 27.5.1840-14.5.1899, svensk kemiker, som i 1879 opdagede grundstoffet scandium. Fra 1878 var han professor i Uppsala og fra 1883 professor i landbrugskemi ved landbohøjskolen i Stockholm. En omhyggelig kemisk analyse af mineralerne euxenit og gadolinit fra hhv. Norge og Sverige satte ham på sporet af meget små mængder af et indtil da ukendt grundstof. Han påviste spektroskopisk, at det var et nyt grundstof.