Lars Frederiksen, 1883-1933, dansk landøkonom, professor i husdyrbrug ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole med avl og fodring af kvæg som speciale. Frederiksen var leder af kvægforsøgene ved Landøkonomisk Forsøgslaboratoriums ambulante fodringsforsøg og i en periode også af landbrugets pressebureau. Han efterlod sig en betydelig litterær produktion.