Large Electron Positron Collider, LEP, 27 km lang underjordisk elektron-positron-accelerator og lagerring ved CERN. LEP er bygget til præcisionsstudier af Z-partiklen, hvilket kræver en energi af partiklerne i hver stråle på 45 GeV. Siden 1996, da energien blev øget til over 91 GeV, har det været muligt at producere par af W-partikler. Ved LEP har man efterprøvet standardmodellen i detaljer. Et resultat er, at Z-bosonens masse nu er en af de mest præcist målte størrelser; et andet, at der kun findes tre familier af elementarpartikler. Da LEP stod færdig i 1989, var den verdens største videnskabelige instrument.