Langesø, 1,2 km lang, ca. 200 m bred og indtil 12 m dyb skovsø 12 km nordvest for Odense under hovedgården Langesø; 18 ha. Søen ligger i en tunneldal og har afløb mod nord ad Stavids Å. Mod syd grænser den op til Langesø Dyrehave med bl.a. nordamerikanske nåletræer, der er indplantet siden 1850'erne. Her ligger også Langesø Skovkapel, opført 1870, som er en yndet bryllupskirke.