Langelandsbælt, Storebælts sydlige forlængelse, mod vest begrænset af Langelands stejlkyst, mod øst af Lollands fligede fladvand. Den over 30 m dybe hovedrende, der udgør resterne af fastlandstidens Danaelv, forbinder i store slyngninger Storebælt med Østersøen.