Langå gravfund, østfynsk brandgravplads fra yngre førromersk jernalder. I den rigeste grav er en keltisk bronzekedel brugt som urne. Gravgodset omfatter bl.a. brændte beslag til en vogn, en etruskisk bronzespand, guldfingerringe, sværd, skjoldbule og spydspids. Fra andre grave stammer et keltisk sværd, keltiske kedler og et stort etruskisk bronzekar. De rige grave fra ca. 100 f.Kr. afspejler formodentlig fremkomsten af fyrsteslægter.