Landbrugslotteriet, lotteri, oprettet i 1907. Lotteriets overskud uddeles til institutioner under Justitsministeriet og Fødevare-, Landbrugs- og Fiskeriministeriet samt til De Danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug.