Landbrugsfonden, fonden er opdelt i to afdelinger, således at Garantisektionen finansierer EU's markedsordninger, og Udviklingssektionen finansierer projekter, der har til formål at øge EU-landbrugets konkurrenceevne. EU's landbrugsimportafgifter var oprindelig en vigtig finansieringskilde for Landbrugsfonden, men efterhånden har Landbrugsfonden måttet finansieres med direkte budgetbidrag fra medlemslandene. Langt størstedelen af udgifterne er gået til Garantisektionen, idet udgifterne til Udviklingssektionen aldrig har udgjort over 10% af Landbrugsfondens samlede udgifter.