Landbrugets Rådgivningscenter, landsdækkende center for rådgivningstjenesten i dansk landbrug, oprettet i 1971 som led i en reorganisering af De Danske Landboforeningers og Dansk Familielandbrugs konsulentvirksomhed. Formålet var at effektivisere landmændenes eget rådgivningssystem, så rådgivning og overførsel af ny viden til landbrugsbedrifterne sker så hurtigt og rationelt som muligt. Skiftede april 2003 navn til Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret samtidig med dannelsen af Dansk Landbrugsrådgivning.