Lancelot Andrewes var en engelsk teolog og biskop. Som anglikansk teolog tog Andrewes stilling imod såvel samtidens calvinske teologi i England som den romerskkatolske kirke. Han var en sproglig begavelse og var blandt oversætterne af King James' Bible (Authorized version). Hans prædikener står for eftertiden som et højdepunkt i 1600-tallets retoriske prædikenkunst.