Lake Pontchartrain, sø ved New Orleans i Louisiana, USA; 1635 km2. Den fladvandede sø, der gennemskæres af en 39 km lang vejdæmning, er omgivet af diger; ved højvande i Den Mexicanske Golf benyttes den som afløb for Mississippifloden. Søen er et populært udflugtsmål med naturparker på nordsiden.