Lake Mead, kunstig sø i USA på grænsen mellem Arizona og Nevada; 593 km2. Søen er dannet af Hoover DamColorado River, og med et volumen på 37 km3 er den blandt verdens største dæmningssøer. I begyndelsen af 2000-t. er vandstanden faldet betydeligt og søen indeholder i 2010 under halvdelen af sin kapacitet.