Lake Amadeus, sumpområde i den australske ørken; 150 km langt og 20 km bredt. Beliggende 300 km vest for Alice Springs. Lake Amadeus, der til tider har saltholdigt vand, er et levn fra en tidligere geologisk periode med fugtigere klima.