Lagtinget, siden 1993 navnet på Ålandsøernes parlament, det tidligere Landstinget.