Lacq, område i SV-Frankrig 25 km NV for Pau, hvor naturgasforekomster er blevet udnyttet siden 1951. Gassen er hentet fra 3500-5000 m dybde på et 90 km2 stort område og udgjorde på sit højdepunkt i 1970'erne næsten hele Frankrigs naturgasproduktion. Naturgassen har haft stor betydning for landets energiforbrug, men produktionen i Lacq svandt ind i 2000-t. Da forekomsten var næsten udtømt 2013, stoppede man salget af gas og omlagde produktionen i Lacq. Fra 2014 har man i Lacq bl.a. produceret polyakrylnitril, der anvendes i kulfiberindustrien.