Lachesis, (gr. 'hun, som giver livslodden'), i græsk mytologi en af de tre skæbnegudinder, moirerne.