La Tène-kulturen

La Tène-kulturen, mellem- og vesteuropæisk jernalderkultur, der knyttes til keltiske folkeslag. Den efterfulgte omkring midten af 400-t. f.Kr. Hallstatt-kulturen. De rige fyrstegrave, der i SV-Tyskland og tilgrænsende dele af Frankrig er kendetegnende for Hallstatt-kulturen, forsvandt ved overgangen til La Tène-kulturen i disse områder og afløstes af særligt rige grave længere mod nord, i det mellemrhinske område og i Champagne og Marne. I begyndelsen af La Tène-kulturen skete en række skift i den materielle kultur. Jernteknologien udvikledes, nye smykketyper fremkom, vogne forbedredes, og den tohjulede stridsvogn introduceredes nord for Alperne, nye hjelmtyper mv. kom i brug, og den keltiske kunst med dens særpræg, der skulle holde sig i århundreder, tonede frem. I 2. og 1. årh. f.Kr. dannedes befæstede byer med handel og håndværk (se oppidum).

Kronologisk opdeles La Tène-kulturen i fire underfaser på grundlag af udviklingen inden for våbentyper og kunst, især typer af fibulaer (smykkenåle): La Tène A-D. Kulturen afsluttedes i anden halvdel af 1. årh. f.Kr.; en romersk præget kultur, den såkaldte gallo-romerske, var afløseren i bl.a. Frankrig, mens andre, muligvis germanske kulturgrupper vandt indpas i det centrale Europa. Det nordtyske område og Norden omfattedes ikke af La Tène-kulturen, selvom den kronologiske udvikling til en vis grad kan parallelliseres hermed, og der i øvrigt kendes import fra La Tène-kulturen. Her betegnes perioden førromersk jernalder.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig