L. Moltesen, Laust Moltesen, 1865-1950, dansk politiker og kirkehistoriker. Moltesen var fra 1909 i flere perioder MF for Venstre og efter 1. Verdenskrig medlem af den danske delegation ved Folkenes Forbund. 1926-29 var han udenrigsminister i regeringen Madsen-Mygdal og derpå formand for Folketingets Udenrigspolitiske Nævn, indtil han i 1932 nedlagde sit mandat i protest mod regeringens forsvarspolitik. Som kirkehistoriker gjorde Moltesen sig især gældende ved at inddrage de pavelige arkiver i dansk historieskrivning og udgive første bind af Acta pontificum Danica (1904; fortsat af Alfred Krarup).