L.V. Birck, Lauritz Vilhelm Birck, 1871-1933, dansk økonom. Birck var professor ved Københavns Universitet 1911-33 samt rektor 1930-31. Hans hovedværk er Den økonomiske Virksomhed I-II, (1927-28). Ud over sit universitetsarbejde udfoldede Birck en omfattende, kritisk journalistisk virksomhed, ligesom han var konservativt medlem af Folketinget 1903-10 og 1918-20. Han brød i 1920 med sit parti pga. dets stilling til Flensborgspørgsmålet. Birck var i 1914-21 økonomisk sagkyndig i Den Overordentlige Kommission, der beskæftigede sig med prisregulering og vareforsyning, og i 1922 medlem af Bankkommissionen, der var nedsat i forbindelse med rekonstruktionen af Landmandsbanken. Herunder var det bl.a. antydninger fra Birck, der gav pressen stof til afsløring af bankens tvivlsomme forretninger. Birck var en uortodoks og kontroversiel person, beundret og hadet. Han var både som økonom og som samfundskritiker skånselsløs i sin kritik af finansverdenens spekulanter, og som erklæret antisemit kritiserede han skarpt fremtrædende jødiske forretningsmænds dispositioner.