L.O. Skrefsrud, Lars Olsen Skrefsrud, 4.2.1840-11.12.1910, norsk missionær. Efter en kort uddannelse i Berlin sendte Den Gossnerske Mission ham 1863 til Indien; fra 1867 arbejdede han s.m. danskeren H.P. Børresen blandt santalerne i landets nordøstlige del og var med til at grundlægge den nordiske Santalmission, der siden har ført til dannelse af flere selvstændige indiske kirker. Skrefsrud udførte et stort arbejde for at forbedre santalernes sociale kår og hjælpe dem mod uretfærdige godsejere og pengeudlånere.