Løssplateauet, stærkt nederoderet plateau omkring Huang Hes (Den Gule Flods) mellemste løb i det nordlige Kina; ca. 300.000 km2. Løssaflejringerne er oprindelig kommet hertil som vindbåret sediment fra de centralasiatiske ørkener (se løss). Den kinesiske landbrugscivilisation har sine rødder i dette område, og den intensive dyrkning gennem flere tusinde år har sammen med den naturlige erosion forvandlet det oprindeligt plane plateau i ca. 1000 m højde til en mosaik af isolerede plateauer, bjergrygge og kløfter. Årlig mistes ca. 2,2 mia. t dyrkningsjord; størstedelen ender i Huang He og Det Gule Hav. En lang række foranstaltninger er iværksat for at genoprette miljøet: terrasser, dæmninger, reservoirer i floddalene, plantning af læhegn, græssåning, skovplantning på de nederoderede skrænter og dyrkning af mellemafgrøder. Løssplateauet er en af Kinas fattigste egne og rummer en fjerdedel af landets fattige bønder, hvoraf mange fortsat har boliger og opbevaringsrum, som er gravet ind i skrænterne.