Lögrétta, (oldn., af lög 'lov' og réttr 'ret'), den lovgivende forsamling på Altinget og dens mødested. Lögrétta bestod oprindelig af lovsigemanden og 36 goder, men voksede efterhånden med fjerdingsrepræsentanter, bisperne og bisiddere til 147 medlemmer. Bisidderne var dog kun rådgivende. Efter fristatstiden reduceredes medlemstallet til tre repræsentanter for hvert af de tolv nye sysler, og Lögrétta blev efter norsk mønster til domting og almindelig appelret. Forsamlingen havde dog stadig ret til at godkende nye love for Island. Lögrétta ophævedes i 1800.