Lérins, (lat. Lerinum), kloster, grundlagt ca. 400 af Sankt Honoratus på en af De Lerinske Øer ud for den franske by Cannes. Klostret var i de følgende århundreder et af de vigtigste i Gallien, og adskillige betydningsfulde biskopper i 400-500-t. var begyndt som munke her. Klostret blev nedlagt i 1787, men genoprettet af cistercienserne i 1869.