Læsø Rende, farvand i Kattegat mellem Vendsyssel og Læsø. Læsø Rende strækker sig fra det nordlige Kattegat som en 30 m dyb rende mod syd for sydvest for Læsø at blokeres af en række 5-10 m dybe grunde. Renden afgrænses mod øst af det store Læsø Flak, et under 10 m dybt fladvand som efter sidste istid indtil ca. 6800 f.Kr. (se Fastlandstiden) udgjorde et sammenhængende landområde der forbandt Læsø med Vendsyssel, for under de følgende 500 års havstigning at blive sat under vand.