Lågen, Numedalslågen, norsk elv, 342 km lang. Den udspringer i 1244 m højde på Hardangervidda og løber gennem en række store søer mod øst og syd til udløbet i Skagerrak ved Larvik. Tidligere var den vigtig for tømmerflådning; nu er den især energikilde for flere vandkraftværker.