Läkerols kulturpris, indstiftet i 1955 af svenskeren Bengt Ahlgren (1900-85), grundlæggeren af Ahlgrens Tekniska Fabrik AB, der fremstiller halspastillen Läkerol. Prisen blev givet for en betydelig indsats i dansk kulturliv. Ahlgren var stærkt optaget af danske forhold og bistod under besættelsen danskere, der måtte flygte til Sverige. I 1971 indstiftede han en lignende årlig pris i Sverige. Den danske pris, der oprindelig var på 10.000 kr., blev i 1990'erne forøget til 50.000 kr.; den første danske modtager var skuespillerinden Anna Borg. Prisen er hørt op i Danmark i forbindelse med, at Ahlgrens virksomheder omkring årtusindskiftet fusionerede med Malaco (tidl. Dansk Engelsk Lakrids Fabrik) under navnet Leaf.