Kyrillos og Methodios Selskabet, hemmeligt broderskab i Dnepr-Ukraine 1845-47. Det omfattede en række af datidens fremmeste ukrainske intellektuelle, bl.a. historikeren Nikolaj Kostomarov. Selskabet virkede for en panslavisk føderation af ligestillede folk og krævede ophævelse af livegenskabet og uddannelse af masserne. Det så Ukraine som en nation, der skulle genfødes og samle de slaviske brødre. Selskabet blev optrevlet af de russiske myndigheder, og lederne idømt fængsels- og forvisningsstraffe.